Tin tức

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ kết nạp Đảng và Hội nghị Sơ kết Quý I.2023

09/05/2023

Ngày 09/5, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ kết nạp Đảng và Hội nghị Sơ kết Quý I.2023

Chi bộ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 4 quần chúng ưu tú:

Đoàn Quỳnh Trang, nhân viên Phòng Kế hoạch Tài vụ

Lê Minh Hiếu, nhân viên Phòng Tổng hợp

Huỳnh Hữu Hoài, nhân viên Phòng Nghiên cứu sản phẩm

Nguyễn Hoàng Cao Nguyên, nhân viên Phân xưởng Thành phẩm

Tổ chức công bố quyết định khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hoà; Trao thưởng chương trình Thi đua bán hàng chào mừng xuân Quý Mão 2023; Khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong quý I.2023

Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý, Công ty công bố quyết định bổ nhiệm thêm 09 đồng chí cán bộ quản lý.

Nhân dịp này, Công ty cũng đã phát động chương trình thi đua bán hàng "Chào mừng Kỷ niệm 20 Năm thành lập Công ty Cổ phần NGK Yến sào Khánh Hòa"

Kết nạp Đảng cho 04 quần chúng ưu tú

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Huỳnh Đức Trọng, Phó Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết Chương trình thi đua bán hàng chào mừng xuân Quý Mão 2023

Khen thưởng Ban chỉ đạo Chương trình thi đua bán hàng chào mừng xuân Quý Mão 2023

Giải Nhất tập thể xuất sắc của Chương trình thi đua bán hàng chào mừng xuân Quý Mão 2023

Giải Nhì tập thể của Chương trình thi đua bán hàng chào mừng xuân Quý Mão 2023

Giải Ba tập thể của Chương trình thi đua bán hàng chào mừng xuân Quý Mão 2023

Giải Khuyến khích tập thể của Chương trình thi đua bán hàng chào mừng xuân Quý Mão 2023

Giải Nhất cá nhân xuất sắc của Chương trình thi đua bán hàng chào mừng xuân Quý Mão 2023

Giải Nhì cá nhân xuất sắc của Chương trình thi đua bán hàng chào mừng xuân Quý Mão 2023

Giải Ba các cá nhân xuất sắc của Chương trình thi đua bán hàng chào mừng xuân Quý Mão 2023

Giải Khuyến khích các cá nhân xuất sắc của Chương trình thi đua bán hàng chào mừng xuân Quý Mão 2023

Ông Nguyễn Khoa Bảo, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty phát động Chương trình thi đua bán hàng chào mừng “Kỷ niệm 20 Năm thành lập Công ty Cổ phần NGK Yến sào Khánh Hòa (11/2003 – 11/2023)"

Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý

Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Khen thưởng cá nhân xuất sắc quý 1/2023

Khen thưởng cá nhân xuất sắc quý 1/2023

Khen thưởng cá nhân xuất sắc quý 1/2023