Tin tức

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới và Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2024

15/05/2024

Ngày 15/5/2024, Chi bộ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú đang công tác tại Công ty và trao quyết định chuyển đảng chính thức cho 3 đồng chí đảng viên dự bị.

Tại buổi lễ, Chi bộ Công ty được trao tặng bằng khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền từ 2019-2023 của Tỉnh uỷ, Giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền từ 2019-2023 của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có 01 đảng viên được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đảng viên xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền từ 2019-2023.

Sau lễ kết nạp Đảng, Công ty đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Quý 1 và phát động chương trình thi đua bán hàng với không khí sôi nổi, nhiệt huyết với quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Công ty vinh dự được UBND tỉnh khen tặng Cờ thi đua 2023, Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 2023 và Bằng khen tập thể xuất sắc 2023. Công ty cũng có 19 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen cá nhân xuất sắc 2023, 10 cá nhân được Sở Công thương khen tặng giấy khen cá nhân xuất sắc 2023

Công đoàn Bộ phận Công ty và 03 cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh.

Tổng kết và trao thưởng chương trình Thi đua bán hàng chào mừng xuân Giáp Thìn 2024. Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty đã khen thưởng các tập thể tiêu biểu và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1.

Lễ kết nạp Đảng viên

Trao quyết định chuyển Đảng chính thức

Nhận bằng khen của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ khối Doanh nghiệp về thành tích Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền, từ 2019-2023.

Trao bằng khen của Tỉnh uỷ cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, từ 2019-2023

Đồng chí Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Khoa Bảo, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 1 năm 2024 và phát động chương trình thi đua bán hàng

Công ty vinh dự được UBND tỉnh khen tặng Cờ thi đua 2023, Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 2023 và Bằng khen tập thể xuất sắc 2023.

UBND tỉnh khen tặng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023

\UBND tỉnh khen tặng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023

Sở Công thương khen tặng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023

Công đoàn Bộ phận Công ty nhận bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2023.

Các cá nhân được nhận bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2023.

Đồng chí Huỳnh Đức Trọng, Phó Tổng Giám đốc Công ty tổng kết chương trình thi đua bán hàng Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024

Trao thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình thi đua bán hàng Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024 - Giải đặc biệt

Trao thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình thi đua bán hàng Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024 - Giải nhất

Trao thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình thi đua bán hàng Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024 - Giải nhì

Trao thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình thi đua bán hàng Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024 - Giải ba

Trao thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình thi đua bán hàng Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024 - Giải khuyến khích

Trao thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong Chương trình thi đua bán hàng Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024 - Giải nhất

Trao thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong Chương trình thi đua bán hàng Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024 - Giải nhì

Trao thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong Chương trình thi đua bán hàng Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024 - Giải ba

Trao thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong Chương trình thi đua bán hàng Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024 - Giải ba

Trao thưởng Ban chỉ đạo Chương trình thi đua bán hàng Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024

Trao thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD quý 1/2024

Trao thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD quý 1/2024

\

Trao thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD quý 1/2024

Trao thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD quý 1/2024

Trao thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD quý 1/2024