Các câu hỏi thường gặp

1. Yến sào đảo yến thiên nhiên có tác dụng bổ dưỡng đến sức khỏe con người như thế nào?

1. Yến sào đảo yến thiên nhiên có tác dụng bổ dưỡng đến sức khỏe con người như thế nào?

15/12/2015 Xem câu trả lời
2. Hãy cho biết các dòng sản phẩm Yến sào đảo yến thiên nhiên do Công ty Yến sào Khánh Hòa trực tiếp sản xuất?

2. Hãy cho biết các dòng sản phẩm Yến sào đảo yến thiên nhiên do Công ty Yến sào Khánh Hòa trực tiếp sản xuất?

15/12/2015 Xem câu trả lời
3. Hãy cho biết các dòng sản phẩm được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa của Công ty?

3. Hãy cho biết các dòng sản phẩm được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa của Công ty?

15/12/2015 Xem câu trả lời
4. Cách làm sạch yến tổ và bảo quản?

4. Cách làm sạch yến tổ và bảo quản?

15/12/2015 Xem câu trả lời
5.  Điều kiện để được tham gia chương trình “Khách hàng thân thiết Yến Sào Khánh Hòa”?

5. Điều kiện để được tham gia chương trình “Khách hàng thân thiết Yến Sào Khánh Hòa”?

15/12/2015 Xem câu trả lời
6. Quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình “Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa”?

6. Quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình “Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa”?

15/12/2015 Xem câu trả lời
7. Phạm vi sử dụng của Thẻ Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa?

7. Phạm vi sử dụng của Thẻ Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa?

15/12/2015 Xem câu trả lời
8. Khách hàng có thể quy đổi tiền thưởng có trong tài khoản của Thẻ ưu đãi thành tiền mặt được không?

8. Khách hàng có thể quy đổi tiền thưởng có trong tài khoản của Thẻ ưu đãi thành tiền mặt được không?

15/12/2015 Xem câu trả lời
9. Khách hàng thân thiết khi bị mất thẻ bị mất Thẻ ưu đãi có được sử dụng số điểm tích lũy trong tài khoản để quy đổi sản phẩm không?

9. Khách hàng thân thiết khi bị mất thẻ bị mất Thẻ ưu đãi có được sử dụng số điểm tích lũy trong tài khoản để quy đổi sản phẩm không?

15/12/2015 Xem câu trả lời
10. Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa muốn chuyển quyền sử dụng Thẻ cho ngưởi khác, vậy có được không? Nếu được thì khách hàng cần làm gì?

10. Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa muốn chuyển quyền sử dụng Thẻ cho ngưởi khác, vậy có được không? Nếu được thì khách hàng cần làm gì?

06/01/2023 Xem câu trả lời